AMUI bestyrelsen:

louise-korsgaard

Formand

Signe de Place Knudsen

Mobil: 2539 3022
Mail:  formand@amui.dk

louise-korsgaard

Sekretær og suppleant

Louise Korsgaard

Mobil: 2162 9584
Mail: kors.louise@gmail.com

frank thomsen02

Næstformand

Jonas Rantzau Desler

Mobil: 2258 8171
Mail: naestformand@amui.dk

frank thomsen02

Bestyrelsesmedlem

John Trærup Jørgensen

Mobil: 2655 1152
Mail: hrjtj@hotmail.com

frank thomsen02

Suppleant

Annette Trøjborg Hansen

Mobil: 4089 3054
Mail: annette@obhansen.dk

frank thomsen02

Kasserer

Helle Poder

Mobil: 2122 7973
Mail: kasserer@amui.dk

frank thomsen02

Bestyrelsesmedlem

Ole Klostermann

Generalforsamling dagsorden

 1. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
 2. Valg af stemmeudvalg på 3 personer
 3. Valg af dirigent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab
 6. Fremlæggelse af budget og bestyrelsens planer for det kommende år
 7. Fremlæggelse af udvalgenes beretning
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelse
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af revisorer, samt suppleant
 12. Valg til øvrige tillidsposter
 13. Eventuelt

Indkøbskontakt i udvalgene

Den indkøbsansvarlige skal i samarbejde med kasserer sørge for at budgetterne bliver overholdt
Dette gøres via conventus.dk, hvor alle regnskaber kan ses. Det er IK ansvar at formidle dette videre til medlemmerne i udvalget.
Hvis man ikke kan holde sig inden for budgettet skal en evt. overskridelse godkendes af bestyrelsen.

Sørge for at nye udvalgsmedlemmer/ trænere kender de gældende regler mht. økonomi
Dette gøres ved at informere på trænermøder, når nye medlemmer starter og ellers henvise til hjemmesiden.

Koordinerer indkøb i udvalget hos vores sponsorer/ leverandører til den bedst mulige pris og efter de gældende regler
Vi bruger vores sponsorer som leverandører.
Man kan dog i tilfælde hvor vores sponsorer ikke er konkurrence dygtige på prisen, bruge alternative leverandører.
Husk at overholde gældende regler vedr. fakturaer.

Sørge for at de gældende regler mht. refusions sedler, fakturaer og regninger overholdes
Refusions sedler skal udfyldes og boner vedhæftes hvis man ønsker at få udbetalt penge. Refusionssedlen kan findes på hjemmesiden under forside - refusionsedler.
Dankort kvitteringer gælder IKKE som gyldig bon. Teksten på bonen skal være letlæselige og beskrive hvad der er købt.

Fakturaer skal sendes til kassereren fra leverandøren. Leverandøren kan altid sende det købte til en anden adresse. Dette gøres for at undgå at varen bliver betalt for sent.
Det er vigtigt, at der på fakturaen fremgår:
- Hvad der er købt.
- AMUI kontakt person. Fornavn, efternavn og tlf. nummer.
- Afdeling.

Sørge for at køb over 1000 kr. godkendes efter de gældende regler
Alle køb over 1000 kr. skal godkendes af kasserer ell. formand. De to er de eneste der har adgang til bankforbindelsen.
Dette gøres i et forsøg på at undgå at kasse beholdningen går i minus, da der er store sæson udsvingninger på indtægter og udgifter.
Der kan for en periode aftales, at denne regel ikke gælder. Det kan f.eks. være i forbindelse med byfest, Martinsen Cup ell. lignende. Det skal på forhånd aftales med kassereren ell. formand.
Det er op til den indkøbsansvarlige at overholde dette.

Veksel penge og kontanter i forbindelse aktiviteter
Vekselpenge bestilles i god tid via mail. Husk at skrive hvilke typer mønter og sedler der ønskes samt samlet beløb.
Der skal underskrives en kvittering på hvor mange penge man modtager.
Der kan lånes en pengekasse af kassereren. Denne skal hurtigst muligt afleveres igen.
Efter aktiviteten indbetales alle pengene på vores konto i banken med tydelig tekst af fra hvilken aktivitet der indbetales.
Ved indbetaling i banken er det vigtigt, at pengene er bundet med 10 sedler i hver bundt samt at pengene vender den samme vej.
Kassereren ønsker ikke at modtage kontanter.

Som i alle andre sammenhænge, er det en god ide at være ude i god tid.
Og man er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Information om disse punkter kan til en hver tid findes på hjemmesiden under ”Politikker”.

Vedtaget 18. marts 2010
Revideret 10. februar 2016

Kontakt byfesten:

Helle Poder

Mobil: 2122 7973
Mail: askovbyfest@amui.dk

amui bestyrelse 2023

Fra venstre: Helle Poder, Mads Vinbech Holm, Jonas Desler, John Jørgensen, Signe de Place Knudsen og Ole Klostermann.

askov malt logo rent 4farv lille    Askov-Malt Ungdoms- & Idrætsforening   Maltvej 84 · Askov · 6600 Vejen · CVR: 13193436                                  

Webdesign: Vmarketing