Generalforsamling dagsorden

 1. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
 2. Valg af stemmeudvalg på 3 personer
 3. Valg af dirigent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab
 6. Fremlæggelse af budget og bestyrelsens planer for det kommende år
 7. Fremlæggelse af udvalgenes beretning
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelse
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af revisorer, samt suppleant
 12. Valg til øvrige tillidsposter
 13. Eventuelt