Generalforsamling dagsorden

 1. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
 2. Valg af stemmeudvalg på 3 personer
 3. Valg af dirigent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab
 6. Fremlæggelse af budget og bestyrelsens planer for det kommende år
 7. Fremlæggelse af udvalgenes beretning
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelse
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af revisorer, samt suppleant
 12. Valg til øvrige tillidsposter
 13. Eventuelt

Vi støtter AMUI

askov malt logo rent 4farv lille    Askov-Malt Ungdoms- & Idrætsforening   Maltvej 84 · Askov · 6600 Vejen · CVR: 13193436                                  

Webdesign: Vmarketing